Bytové domy Nové Lauby

Ostrava - Moravská Ostrava 2019

Obnova centra Ostravy dostavbou městského obytného bloku. Rehabilitace místa v blízkosti hlavního ostravského náměstí T.G.M. je založena na obnově původní uliční formy. Přirozená struktura města byla částečně ztracena demolicí části území v rozsahu téměř dvou městských bloků. Návrh dále představuje zástavbu kompletního bloku pěti bytových domů kolem centrální dvorany. Ve společném suterénu je umístěn i parkovací dům pro veřejnost. Architektura balancuje na hraně jediného harmonického celku a pěti svébytných domů. Klíčovou kvalitu představuje výsledné měřítko, souladné s místem. 

Kategorie
Bytové domy, Urbanismus
Časová osa
2016-2019
Velikost
0 m2
Lokalita
Ostrava - Moravská Ostrava
Klient
Magistrát města Ostrava
Typ
Bytový dům, obchodní plochy
Stav
v projekci