Centrum pro vědu a výzkum Univerzity Karlovy na Albertově - Globcentrum

Praha - Albertov 2017

Doplnění místa. Forma ctí symetrickou situaci, ve které je jejím zrcadlovým vzorem stávající objekt Fakulty dopravní ČVUT. Principy členění objemů je zároveň podobná i druhé novostavbě BCA. Výzkum Globcentra bude zaměřen na jednotlivé aspekty globálních změn, jako je např. dynamika klimatických změn planety, změny rozšíření organismů, globální dynamika biodiverzity a šíření druhů, dynamika vegetace ve staré a moderní krajině, přírodní ohrožení a rizika, změny ve využití ploch a dopady těchto procesů na společnost. V objektu jsou plánovány laboratoře, pracovny, seminární i přednáškové místnosti, knihovny a studovny, podzemní parking, technické zázemí aj. a univerzitní menza. Vedle objektu - před menzou - je navržen parkový koncept dvou klasických škol - francouzské geometrické, v podobě stromového sponu na rovné dlážděné piazzetě, a anglické přírodní, ve zvlněném terénu zarámovaném kamennou lavicí.

Kategorie
Veřejné budovy, Budovy pro vědu a výzkum, Školství
Časová osa
2017-2023
Velikost
24298 m2
Lokalita
Praha - Albertov
Klient
Univerzita Karlova v Praze
Typ
Polyfunkční budova pro vědu, výzkum a vysoké školství
Stav
probíhající