Administrativa - dostavba CUBE

Praha - Veleslavín 2018

Stylový doplněk významné architektury 70.-tých let. Koncept doplnění leží v pečlivé analýze formy a kompozice jedné z nejzajímavějších administrativních staveb 2/2 stol. - bývalého Koospolu - konfrontovaného v současnosti s rozvojem resp. zahušťováním blízkého okolí - podél městské dopravní tepny Evropská. Nové křídlo harmonizuje analogickou architekturou s hlavní budovou Koospolu a chrání jí i její víceúrovňové předpolí před kontrastní , nekvalitní sousední konvenční administrativou. Koospol byl původně zcela soliterní a izolovanou stavbou vedle tepny spojující město s letištěm. Tento koncept odpovídal době nesvobody, ale nově se mění na přirozeně se dostavující místo v blízkosti důležitého dopravního terminálu. Návrh křídla vedle analogicky přejatého tvarosloví fasády a kubického objemu používá nejcennější princip Koospolu - osazení hlavní hmoty na subtilní podnož, dodávající stavbě půvab a lehkost. 

Category
Rekonstrukce, Office building
Timeline
2017-2018
Area
0 m2
Locality
Praha - Veleslavín
Client
Type
Administrativa
Status
v projekci