Bytové domy Nové Lauby

Ostrava - Moravská Ostrava 2019

Obnova centra Ostravy dostavbou městského obytného bloku. Rehabilitace místa v blízkosti hlavního ostravského náměstí T.G.M. je založena na obnově původní uliční formy. Přirozená struktura města byla částečně ztracena demolicí části území v rozsahu téměř dvou městských bloků. Návrh dále představuje zástavbu kompletního bloku pěti bytových domů kolem centrální dvorany. Ve společném suterénu je umístěn i parkovací dům pro veřejnost. Architektura balancuje na hraně jediného harmonického celku a pěti svébytných domů. Klíčovou kvalitu představuje výsledné měřítko, souladné s místem. 

Category
Bytové domy, Urbanismus
Timeline
2016-2019
Area
0 m2
Locality
Ostrava - Moravská Ostrava
Client
Magistrát města Ostrava
Type
Bytový dům, obchodní plochy
Status
v projekci