Bytový dům Malovanka

Praha - Břevnov 2012

Dům se nachází v komplikované zastavovací situaci, de fakto je koncovou prolukou v tradiční městské čtvrti. Návrh musel vyřešit složité napojení na sousední dům, potvrdit uliční čáru, ukončit přirozeně uliční prostor a vytvořit kvalitní bytový layout při severo-jižní orientaci pozemku (ulice-dvůr). Koncept je založen na ubírání hmoty ze základního kvádru - vyjádřeného cihelnou fasádou. Jednolitá spodní stavba garáží tvoří společné plató pro dvě hmoty, mezi kterými vzniká centrální domovní zahrada. Forma budovy je tak ve shodě s místem na pomezí uličního bloku a solitéru. Uliční prostor zde končí a přechází v zelený svah Strahova.  Tmavá rustikální cihelná fasáda má minimalisticky městský vzhled se skupinami volně rozmístěných bílých oken. Ubírání hmoty se děje v pasáži vstupního loubí a v terasách dvorní a zadní / zahradní fasády. V kontrastu k tmavé cihelné - uliční a reprezentační - fasádě jsou vnitřní „odkryté“ plochy dvorní - pavlačové fasády bílé a bezdetailové. Terasové fasády jsou otevřeny do středového parku. Hlavní principy ve vztahu k městskému prostoru jsou: solidní fasáda, materiál a textura, měřítko.. Forma budovy je ve shodě s místem na pomezí bloku a solitéru.

Category
Realizace, Bytové domy, Interier
Timeline
2005-2012
Area
20150 m2
Locality
Praha - Břevnov
Client
soukromý investor
Type
Novostavba bytového domu
Status
realizováno