Centrum pro vědu a výzkum Univerzity Karlovy na Albertově - Biocentrum

Praha - Albertov 2017

Hledání středobodu Kampusu Albertov. Forma inspirativně akcentuje pestré nuance místa - nedokončené ulice, nárožní rizality / dominanty, středověká mimoběžná zeď vymezující pozemek. Klasický blok s nádvořím je defragmentován v příčné a podélné ose - ve vzniklých prosvětlených mezerách se nachází vstupy. Fasáda sama je sochařsky klasická, minimalistická, je esencí Albertovské architektury. Výzkum Biocentra bude zaměřen na poznávání živých systémů pro potřeby lidského zdraví a nových biotechnologií. V objektu jsou plánovány laboratoře (chemické, biochemické, v režimu BSL3, pro práci s geneticky modifikovanými organismy, pro práci s patogeny, zvířetník, aj.), pracovny, seminární i přednáškové místnosti, kongresové sály, knihovny, kavárny, administrativa a technické zázemí aj..

Category
Public buildings, Office building, Budovy pro vědu a výzkum, Školství
Timeline
2017-2023
Area
38191 m2
Locality
Praha - Albertov
Client
Univerzita Karlova v Praze
Type
Polyfunkční budova pro vědu, výzkum a vysoké školství
Status
probíhající