Dostavba kampusu Univerzity Karlovy na Albertově

Praha - Albertov 2017

Zobydlení uličního prostoru.  v Dostavba a celková obnova univerzitního areálu - kampusu Univerzity Karlovy v Praze - na území pražské památkové rezervace, čítá spolu s doplněním dvou věděcko-výzkumných objektů/center rehabilitaci a dotvoření celého území Univerzity. Kampus není jen prostým souborem budov v běžném městském prostředí, ale je specifickým, živým, funkčním, promyšleným místem, inspirujícím k pobytu a setkávání lidí a myšlenek. Projekt Kampusu historicky poprvé navrhuje komplexní řešení území, včetně stanovení hranic území, návrh univerzitní správy, a veškerá témata uličního / veřejného prostoru tj. řešení povrchů, zeleně, dopravy, osvětlení, mobiliáře, orientačních systémů, drobné architektury a uměleckých prvků.   

Category
Public buildings, Office building, Budovy pro vědu a výzkum, Urbanismus, Školství
Timeline
2017-2023
Area
0 m2
Locality
Praha - Albertov
Client
Univerzita Karlova v Praze
Type
Dostavba a rehabilitace univerzitního areálu - kampusu
Status
probíhající